GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Kurs prawa jazdy kat. B zrealizowany
Kurs prawa jazdy kat. B zrealizowany

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o zakończeniu kurs prawa jazdy kat. B realizowanego w ramach projektu „Chcesz – możesz” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Szkolenie przeprowadziła firma „Totem” ze Śremu. Zajęcia odbywały się od października do grudnia 2012 r. i trwały 60 godzin szkoleniowych. Celem kursu było zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Największe emocje wśród uczestniczek wzbudziły zajęcia praktyczne – manewry na placu, oraz wyjazdy do Poznania. Wszystkie panie ukończyły kurs, zdały egzamin wewnętrzny i mają wyznaczone terminy egzaminu państwowego w Poznaniu.

 

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością ze strony uczestniczek kursu, z których każda otrzymała zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 28-12-2012 r.