GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wizyta w biogazowni
Wizyta w biogazowni

 

 

 

 

 

 

W środę 23 stycznia 2013 r. Radni Miasta i Gminy Dolsk wraz z pracownikami UMiG Dolsk i burmistrzem odbyli wyjazd do Borzęciczek w celu zapoznania się z wybudowaną niedawno biogazownią.

 

Biogazownia w Borzęciczkach jest podobnego typu i o podobnej technologii, jak mająca powstać w Kotowie.

 

Przybyłych gości po biogazowni oprowadzał pracownik, przedstawiając poszczególne budowle i zachodzące w nich procesy.

 

Całość inwestycji zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, mile zaskakując przybyłych czystością, porządkiem, organizacją i brakiem negatywnych odczuć w stosunku do częstych zarzutów kierowanych pod adresem funkcjonowania biogazowni.

 

Po obejrzeniu biogazowni delegacja udała się na spotkanie z panem Wojciechem Mrozem – właścicielem przedsięwzięcia, na którym to dyskutowano m. in. o przyszłości mającej powstać w Kotowie biogazowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 25-01-2013 r.