GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że w 2013 r., producenci rolni mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2013 r., w terminie:

od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013r. wynosi: 81,70 zł * ilość użytków rolnych.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Pokój nr 4, Tel. 61 28 43 403
Opublikowano dnia 29-01-2013 r.