GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie nt. kolektorów słonecznych
Spotkanie nt. kolektorów słonecznych

 

 

 

 

 

 

Działając razem z NFOŚiGW dla mieszkańców naszej gminy chcemy zaproponować układy kolektorów słonecznych z gwarantowanym dofinansowaniem w wysokości 60% kosztów.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali widowiskowej w Dolsku w dniu 15.02.2013 r. o godz. 18.00.

 

Na spotkaniu poruszony zostanie również temat instalacji FOTOWOLTAICZNYCH.

 

Dodatkowe informacje na stronie: www.slonecznagmina.pl
Opublikowano dnia 01-02-2013 r.