GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja dotycząca spraw meldunkowych
Informacja dotycząca spraw meldunkowych

 

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

 

1.      wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu,

2.      wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

3.      odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,

4.      zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

5.      zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

6.      zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

7.      wydłużono termin realizacji obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcję karną za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

8.      wydłużono okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Szczegółowych informacji w sprawach meldunkowych udziela Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.
Opublikowano dnia 05-02-2013 r.