GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk
Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięli udział także Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Pani Elżbieta Juskowiak - Skarbnik Gminy, Pani Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz.

 

Jednym z głównych tematów spotkania było przedstawienie przez Pana Burmistrza najważniejszych inwestycji i zadań przewidzianych do realizacji w roku 2013 zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Pan Burmistrz poinformował także o podjęciu działań zmierzających do aplikowania do programu Leader w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Pozwoli to na uzyskanie pozabudżetowych środków na realizację projektu zakładającego powstanie w czterech sołectwach tj. Trąbinek, Brześnica, Pokrzywnica i Lipówka drewnianych wigwamów.

 

Pan Burmistrz przedstawił także najważniejsze imprezy kulturalno-sportowe z kalendarza imprez na rok 2013.

 

Omówione zostały także sprawy związane z realizacją funduszu sołeckiego w roku 2013 oraz działania podejmowane w związku z realizacją tzw. ustawy śmieciowej.

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 11-02-2013 r.