GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Narada Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk
Narada Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 10 lipca 2013 roku w sali widowiskowej w Dolsku odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięli udział także Pani Elżbieta Juskowiak - Skarbnik Gminy, Pani Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Pan Marek Gogół pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca przepisów nowej ustawy śmieciowej oraz przedstawienie informacji o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2014 wraz z przypomnieniem zasad składania wniosków o jego rozdysponowanie przez poszczególne sołectwa.

 

Omówione zostały także sprawy związane z organizacją Gminno-Powiatowych Dożynek, których gospodarzem będzie w tym roku Nowieczek oraz pozostałe sprawy dotyczące planowanych zadań remontowych i modernizacyjnych w sołectwach.

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 11-07-2013 r.