GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań...
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

 

 

 

 

 

Dnia 11 lipca 2013 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 34/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 lipca 2013 r. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrała:

 

Temat zadania:

 

„Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, promocja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży”

 

-         Uczniowski Klub Sportowy Kusy” Dolsk kwota 7.500,-zł

-         Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Dolsk kwota 2.500,-zł
Opublikowano dnia 16-07-2013 r.