GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dolsku
 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dolsku

Z okazji przypadającego 14 października - Dnia Edukacji Narodowej - Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk - Henryk Litka przyznał nagrody dyrektorom placówek oświatowych.

W uznaniu za znaczące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, trud włożony w edukację uczniów i wychowanków, ustawiczne podnoszenie jakości pracy swoich placówek oraz duże osobiste zaangażowanie Nagrodę Burmistrza otrzymały:

·         Pani Longina Dułacz - Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku

·         Pani Maria Banaszak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w gabinecie Burmistrza w obecności Pani Elżbiety Juskowiak – Skarbnika Gminy oraz Pani Mirelli Godawa – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.

Jednocześnie, wyrażając swój szacunek i podziękowanie, Pan Burmistrz, zarówno wyróżnionym Paniom, jak i wszystkim nauczycielom składa serdeczne życzenia zdrowia, wielu sił i wytrwałości w pracy pedagogicznej oraz udanej realizacji wszelkich życiowych zamierzeń.
Opublikowano dnia 14-10-2013 r.