GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIX Sesję
Zaproszenie na XXXIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2013,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Dolsk,

c)     aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

d)     wygaśnięcia mandatu radnego.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 04-11-2013 r.