GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Kolejne pieniądze dla Gminy Dolsk- dofinansowanie budowy ul. Brzozowej i Szkolnej w Dolsku
Kolejne pieniądze dla Gminy Dolsk- dofinansowanie budowy ul. Brzozowej i Szkolnej w Dolsku

 

 

 

 

 

 

Dnia 20 listopada 2013 r. pomiędzy Gminą Dolsk reprezentowaną przez Henryka Litka - Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk oraz Elżbietę Juskowiak – Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn: „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P”.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Infrastruktura Komunikacyjna”, Działanie 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 598 878,36 zł, a dofinansowanie 2 439 178,66 zł.

 

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie zaplanowano na 15.09.2014 r.

 

 
Opublikowano dnia 21-11-2013 r.