GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLI Sesję
Zaproszenie na XLI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 1230 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2013,

b)     uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

d)     planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,

e)     planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2014 rok,

f)       planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2014 rok,

g)     planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2014 rok.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 13-12-2013 r.