GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: KOMUNIKAT - opłaty za zezwolenia na alkohol
KOMUNIKAT - opłaty za zezwolenia na alkohol

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku składania do 31 stycznia 2014 roku oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013 oraz o obowiązku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych w 2014 roku.

 

Brak złożenia oświadczenia lub niedokonanie opłaty w wymaganym terminie powoduje utratę ważności zezwolenie, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie dopiero po 6 miesiącach. Termin złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013 r. należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7, w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

 

Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk:

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001

 

 

 

Pobierz druk:   Plik DOCWORD (29 kB)   lub   Plik PDFPDF (20,6 kB)

 
Opublikowano dnia 16-01-2014 r.