GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg
Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: Budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w Dolsku - II etap oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami Dolsk-Księginki.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu

 
Opublikowano dnia 26-03-2014 r.