GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
         Dnia 14 czerwca br. odbyły się jak co roku zawody sportowo pożarnicze ochotniczych straży pożarnych gminy Dolsk.

Tegorocznym gospodarzem zawodów było OSP Lubiatowo.

W zawodach udział wzięły młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz seniorzy.

W kategorii seniorów klasyfikacja przedstawia się następująco:

         I miejsce - OSP Lubiatowo

         II miejsce - OSP Mszczyczyn

         III miejsce - OSP Małachowo

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych

         I miejsce zajęło - OSP Małachowo

         II miejsce zajęło - OSP Lubiatowo

         III miejsce zajęło - OSP Dolsk

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast uczestnicy młodzieżowych drużyn pożarniczych otrzymały upominki.

Wręczenia dyplomów, pucharów i upominków dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Pan Henryk Litka, oraz Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Ratajczak.

Rywalizacja drużyn przebiegała w przyjaznej atmosferze i dopingu publiczności.

W formie pokazu wystąpili starsi druhowie OSP Lubiatowo w umundurowaniu

z lat 80- tych. Zawody zakończyły się wspólną grochówką.
Opublikowano dnia 17-06-2014 r.