GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2014 r.

 

Do wniosku należy dołączyć Faktury Vat lub ich kopie za okres

od 01.02.2014 r. do 31.07.2014 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. Wnioski do pobrania: pokój nr 4.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

/-/ Henryk Litka
Opublikowano dnia 17-07-2014 r.