GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie w Nowieczku
Spotkanie w Nowieczku

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 lipca 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Nowieczku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z opiekunami świetlic wiejskich funkcjonujących w gminie Dolsk. W spotkaniu wzięli udział także sołtysi z tych miejscowości, gdzie działają świetlice wiejskie oraz Pani Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z opłatami za wynajem świetlic wiejskich oraz zasadami i trybem poboru płatności.

 

Sołtysi zostali także poinformowani o wysokości dochodu, jaki przypadł z tego tytułu poszczególnym sołectwom.

 

Podczas spotkania Pan Burmistrz Henryk Litka wręczył list gratulacyjny Pani Halinie Szostak, która już od 10 lat nieprzerwanie pracuje w świetlicy w Drzonku, dba o jej wszechstronną działalność i rozwój.

 

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

 

 

WAŻNE!

Kliknij na dowolne zdjęcie w celu jego powiększenia. 
Opublikowano dnia 22-07-2014 r.