GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Konkurs - Mikrodotacje do 5 tys. zł
Konkurs - Mikrodotacje do 5 tys. zł

 

 

 

 

 

 

Centrum PISOP ogłosiło konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O mikrodotacje do 5 tys. zł, mog± ubiegać się młode organizacje pozarz±dowe, grupy nieformalne i samopomocowe…

 

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz kontakty do doradców dostępne s± na stronie:

 

www.pisop.org.pl/fio
Opublikowano dnia 07-08-2014 r.