GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na II Sesję
Zaproszenie na II Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na II Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

5.      Wybór Komisji Rewizyjnej.

6.      Powołanie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

7.      Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

8.      Powołanie Komisji Ochrony Środowiska.

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

b)     określenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2014 rok.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 04-12-2014 r.