GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Konwentu
Spotkanie Konwentu

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 stycznia 2015 r. w śremskim ratuszu spotkali się szefowie gmin i powiatu na pierwszym w tej kadencji samorządowej posiedzeniu „Konwentu burmistrzów...”. W spotkaniu brali udział:

1.      Zenon Jahns – starosta śremski

2.      Adam Lewandowski – burmistrz Śremu

3.      Teofil Marciniak – burmistrz Książa Wlkp.

4.      Henryk Litka – burmistrz Dolska

5.      Marek Pakowski – wójt Brodnicy

 

Zebrani postanowili kontynuować spotkania w tym gronie. (Konwent szefów gmin i powiatu) Odbywać się one będą w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Miejscem spotkań będzie kolejno każda siedziba samorządu. Na przewodniczącego wybrano – tak jak dotąd - Burmistrza Dolska Henryka Litka.

 

Na zakończenie omówiono szereg spraw bieżących oraz poinformowano o najważniejszych sprawach w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Opublikowano dnia 21-01-2015 r.