GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przypomina o zbliżającym się terminie płatności:

-         1 raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2015 r.

-         opłaty od posiadania psów za 2015 rok w kwocie 33,00 zł za każdego psa

 

Termin płatności wymienionych należności upływa dnia 15.03.2015 r.

 

W przypadku niewpłacenia należności w wymaganym terminie zostaną wysłane upomnienia, obciążające dodatkowo kosztami doręczenia (11,60 zł) oraz odsetkami podatkowymi.
Opublikowano dnia 05-03-2015 r.