GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Publikacja promująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju...
Publikacja promująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska

 

 

 

 

 

 

Publikacja promująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w latach 2009-2015 dostępna jest na stronie internetowej www.goscinnawielkopolska.pl (lub można pobrać ją poniżej). Wydanie bogato ilustrowane, prezentujące efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Prezentacja 200 projektów o znaczącym wpływie na rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski oraz istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia jej mieszkańców. Dorobek Gościnnej Wielkopolski to wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne z bezpiecznymi i atrakcyjnymi miejscami postoju, zagospodarowane centra rekreacji nad zbiornikami wodnymi i nowy wizerunek przestrzeni publicznej oraz rosnąca aktywność i integracja mieszkańców.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Pobierz publikację:   Plik PDFPDF (6,88 MB)
Opublikowano dnia 07-05-2015 r.