GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie informacyjne „Zmiany w prawie pracy 2015”
Spotkanie informacyjne „Zmiany w prawie pracy 2015”

 

 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjne „Zmiany w prawie pracy 2015”

27.05.2015 r., godz.: 16:00

 

 

Serdecznie zapraszamy osoby, które pracują w działach kadr i płac, osoby odpowiedzialne w firmie za sprawy personalne oraz osoby usługowo zajmujących się prowadzeniem spraw pracowniczych do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat nowelizacji przepisów prawa pracy.

 

Celem spotkania jest przekazanie informacji o aktualnych zmianach w prawie pracy wprowadzonych w 2015 roku. Spotkanie, poza wykładem teoretycznym, poparte będzie praktycznymi przykładami, co z pewnością ułatwi przyswojenie przekazywanej wiedzy. Omówione zostaną nowe interpretacje urzędowe, ważne wyroki Sądu Najwyższego, a uczestnicy otrzymają wskazówki w zakresie rozwiązywania licznych problemów powstałych na gruncie nowych przepisów.

 

Najistotniejsze zmiany zaprezentowane zostaną przez Pana Jarosława Nyzio – Starszego Inspektora Pracy, Specjalistę w Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, wykładowcę prawa pracy w tematyce nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, członek Rady Europy grupy ekspertów ds. dyrektywy 89/686/EWG, przedstawiciel Polski w unijnej grupie ADCO współpracy nadzorów rynku ds. dyrektywy 89/686/EWG, ekspert Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 89/686/EWG.

 

Program spotkania:

 

1530

Rejestracja uczestników

1600

Powitanie uczestników

1605–1800

Zagadnienia tematyczne:

-         wymogi w zakresie badań lekarskich – w tym zwłaszcza honorowanie orzeczenia z profilaktycznych badań lekarskich z poprzedniego miejsca pracy – zmiana przepisów od 1 kwietnia 2015 r.

-         praktyczne skutki nowelizacji o urlopach wychowawczych

-         umowa o pracę, umowa zlecenia czy umowa o dzieło – wnioski praktyczne z nasilonych kontroli PIP

1800

Dyskusja

 

Organizatorem spotkania jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

 

Spotkanie odbędzie się 27 maja 2015 r., o godz.: 16:00 w sali animacji Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie ul. Grunwaldzka 10.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 61 283 27 04, kom.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl lub unia@srem.com.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

 

Kontakt:

Milena Filipowska

Główna Księgowa/ Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3

63 - 100 Śrem

tel./fax: 061 28 32 704, 698 074 659

e-mail: milena@unia.srem.com.pl
Opublikowano dnia 11-05-2015 r.