GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie informacyjne: FUNDUSZE 2014 - 2020...
Spotkanie informacyjne: FUNDUSZE 2014 - 2020...

 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjne: FUNDUSZE 2014 – 2020 - konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, czyli co nas czeka i jak zmieni się model finansowania

 

 

W związku ze zbliżającym się uruchomieniem pierwszych konkursów na dotacje dla przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat nowego unijnego rozdania i możliwości, jakie stoją przed przedsiębiorcami w programowaniu 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2015 r., o godz.: 17:00 w sali multimedialnej Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie ul. Grunwaldzka 10.

 

Nowe programowanie niesie wiele zmian w zakresie finansowania, dlatego warto już dziś dowiedzieć się jakie projekty będę miały szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Unijne pieniądze mają wspierać projekty, które pomogą rozwijać dziedziny kluczowe dla przyszłości całego kraju. Nadal jednym z ważniejszych zadań jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie mniej jednak plany inwestycyjne przedsiębiorców powinny uwzględniać określone przez nasze województwo kierunki rozwoju, oparte na tzw. inteligentnych specjalizacjach. Inteligentne specjalizacje to dziedziny, których rozwój przyniesie, zdaniem samorządu, najwięcej korzyści całemu regionowi. Są to kluczowe obszary, które wynikają ze specyfiki naszego województwa - z zasobów naturalnych, potencjału ludzkiego, istniejącej infrastruktury przemysłowej jak również położenia geograficznego. Mówiąc wprost wsparcie funduszy europejskich w latach 2014–2020 obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki, a z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu.

 

Program spotkania

17:00 –                Powitanie

17:05 – 17:20 –     Nowy etap w rozwoju Wielkopolski – koncepcja inteligentnych specjalizacji – reprezentant Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

17:20 – 17:35 –     Perspektywa wieloaspektowego rozwoju – reprezentant Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

17:35 – 18:00 –     Fundusze na rozwój przedsiębiorstw (dotacje dla przedsiębiorstw) z WRPO 2014+ i PO Inteligentny Rozwój – reprezentant Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

18:00 – 18:10 –     Nowa formuła składania wniosków o dofinansowanie – reprezentant Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

18:10 –                Dyskusja

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 61 283 27 04, kom.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl do 29 czerwca 2015 r

 

 

Kontakt:

Milena Filipowska

Główna Księgowa/ Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3

63 - 100 Śrem

tel./fax: 061 28 32 704, 698 074 659

e-mail: milena@unia.srem.com.pl
Opublikowano dnia 19-06-2015 r.