GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych...
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy DOLSK od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:

Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)

oraz

Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

W dniu 5 sierpnia 2015 r.  o godz. 1320 w  Dolsku Plac Wyzwolenia 3 przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast

W dniu 20 sierpnia 2015 r.  o godz. 900 do godz.1300

w Dolsku Plac Wyzwolenia 3

przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

Informacje dodatkowe:

- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty

- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres

- zapisy przeprowadzane są przez Urząd Miasta i Gminy Dolsk Tel. 61 2843406

 
Opublikowano dnia 13-07-2015 r.