GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r., do 31 sierpnia 2015 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że w 2015 roku, ustalona stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku w 2015 r., wynosić będzie 81,70 zł na ha użytków rolnych.
Opublikowano dnia 29-07-2015 r.