GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przypomina o zbliżającym się terminie płatności:

-         3 raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2015 r.

-         2 raty podatku od środków transportowych za 2015 r.

 

Termin płatności wymienionych należności upływa dnia 15.09.2015r.

 

W przypadku niewpłacenia należności w wymaganym terminie zostaną wysłane upomnienia, obciążające dodatkowo kosztami doręczenia (11,60 zł) oraz odsetkami podatkowymi.
Opublikowano dnia 14-09-2015 r.