GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 grudnia 2015 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk...

 

 

Zobacz treść całego obwieszczenia

 
Opublikowano dnia 08-12-2015 r.