GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r., do 29 lutego 2016 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2016 roku, ustalona stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku w 2016 r., wynosić będzie 86,00 zł na ha użytków rolnych.
Opublikowano dnia 29-01-2016 r.