GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”
„Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”

 

 

 

 

 

 

Celem projektu pn. „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce.

 

W ramach projektu organizowane jest wsparcie lokalne – animacja oraz doradztwo, a także Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Warunkiem zdobycia dofinansowania do 5 tys. zł jest opracowanie projektu i przesłanie go na specjalnym formularzu wniosku. Wyboru projektów dokonuje komisja oceny projektów, po wcześniejszej weryfikacji spełnianych wymogów określonych w regulaminie Konkursu. Dołącz do nas!

 

Zapraszamy:

-         młode organizacje pozarządowe,

-         grupy nieformalne,

-         grupy samopomocowe

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

-         zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego;

-         zadania mające na celu rozwój Młodej Organizacji Pozarządowej.

 

Dowiedz się więcej na temat Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara:

 

http://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji/

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Opublikowano dnia 11-03-2016 r.