GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szanowni mieszkańcy Gminy Dolsk !!!
Szanowni mieszkańcy Gminy Dolsk !!!

 

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Dolsk !!!

 

 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” informuje, iż od dnia 30 kwietnia 2016 r. ulegną zmianie godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolsku w soboty.

 

Obiekt będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Zmiana podyktowana jest dostosowaniem godzin pracy PSZOK-u dla potrzeb mieszkańców Gminy Dolsk.
Opublikowano dnia 27-04-2016 r.