GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 - UTRUDNIENIA W RUCHU
DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 - UTRUDNIENIA W RUCHU

 

 

 

 

 

W dniu 18 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk z udziałem przedstawicieli WZDW w Poznaniu, PZD w Śremie oraz KPP w Śremie odbyło się spotkanie w sprawie omówienia zasad objazdu drogi wojewódzkiej nr 434 w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na km 73+832,95 w miejscowości Dolsk”. Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że zamknięcie przejazdu drogą wojewódzką nr 434 wprowadziło znaczne utrudnienia w poruszaniu się pojazdów przez miasto Dolsk.

 

Podczas spotkania ustalono, że:

1)      WZDW w Poznaniu dodatkowo oznakuje drogę wojewódzką nr 434 z informacją o zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 434 i stosowaniu się do objazdu wyznaczonego drogami wojewódzkimi nr 432 i nr 308 przez miejscowość Jerka;

2)      KPP w Śremie wprowadzi dodatkowe kontrole ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Dolsk w celu ograniczenia niewłaściwych zachowań kierowców.
Opublikowano dnia 18-05-2016 r.