GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja
Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r., do 31 sierpnia 2016 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2016 r.

 Jednocześnie informujemy, że w 2016 roku, ustalona stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2016 r., wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

            Burmistrz
        Miasta i Gminy Dolsk

       /-/ mgr Henryk Litka
Opublikowano dnia 25-07-2016 r.