GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja
INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK 2017

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2017.

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2016r., poz. 176 ze zmianami), nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie gminy Dolsk prowadzi działalność sportową.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2016 roku.

 

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu.

 

 

Pobierz wniosek  >>>   Plik PDFPDF

 
Opublikowano dnia 14-09-2016 r.