GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”
„Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”

 

 

 

 

 

 

Wraz z początkiem września na terenie woj. wielkopolskiego rozpoczyna się realizacja projektu dedykowanego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wybranych powiatach – w tym w powiecie śremskim – odbywać się będą bezpłatne szkolenia komputerowe i kursy języków obcych kierowane do osób między 25. a 65. rokiem życia, chcących nabyć lub uzupełnić swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Zobacz więcej:   PDF (403 kB)
Opublikowano dnia 20-09-2016 r.