GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: ODWOŁANIE NABORU - Młodszy księgowy
ODWOŁANIE NABORU - Młodszy księgowy

 

 

 

 

 

ODWOŁANIE NABORU

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

 

Młodszy księgowy

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk odwołuje nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy, ogłoszony w dniu 9 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk i na tablicy informacyjnej urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

 

Osoby, które złożyły dokumenty na wymienione stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4 pokój nr 1 (sekretariat) w ciągu 1 miesiąca od opublikowania niniejszej informacji tj. do dnia 3 listopada 2016.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Opublikowano dnia 03-10-2016 r.