GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja Prezesa KRUS
Informacja Prezesa KRUS

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rolnicy,

 

 

Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków...

 

Pobierz cały list Prezesa KRUS: PDF

 

Pobierz zakres i kwoty świadczeń: PDF

 
Opublikowano dnia 15-11-2016 r.