GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXVI Sesję
Zaproszenie na XXVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;

b)    planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2017 rok;

c)    planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok;

d)    planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2017 rok;

e)    przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie;

f)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;

g)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2027;

h)    budżetu miasta i gminy na 2017 rok

i)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029;

j)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2017.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 14-12-2016 r.