GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Obwodnica Dolska
Obwodnica Dolska

 

 

 

 

 

 

Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem dolszczan.

 

Od szeregu lat podejmowane są starania mające na celu wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę zarówno warunków podróżowania, jak i zamieszkania na terenie Dolska. Efektem zabiegów ma być budowa obwodnicy miasteczka. Przedstawiamy propozycję przebiegu obwodnicy, która wyeliminuje istniejące obecnie uciążliwości a także wpłynie korzystnie na rozwój Dolska poprzez m. in. wytyczenie nowych terenów pod aktywizację gospodarczą wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego i na terenach sąsiednich.

 

W niniejszej ‘zakładce’ będą publikowane na bieżąco materiały dokumentujące starania samorządu o budowę obwodnicy, poczynając od roku 2014.

 

Dokumenty obrazujące zabiegi czynione w tej sprawie wcześniej, zgromadzone są w urzędzie w formie papierowej. W latach 2010 - 2014, kiedy to samorząd województwa realizował kosztowną inwestycję obejmującą przebudowę drogi 434, na odcinku od granicy Śremu do Rawicza i w 2016 r. przebudowę przepustu drogowego na kanale dolskim, budowa obwodnicy Dolska nie była przez tego inwestora w ogóle rozważana.

 

 

-        Proponowany przebieg obwodnicy miasta Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pobierz mapkę JPG

 

-        Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 października 2014 r. o ujęcie obwodnicy w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo z dnia 6 listopada 2014 r. skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego - pobierz pismo PDF

 

-        Petycja mieszkańców miasta Dolska z dnia 30 września 2016 r. skierowana do Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie budowy obwodnicy miasta Dolska - pobierz petycję PDF

 

-        Pismo z dnia 7 października 2016 r. skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolska - pobierz uchwałę PDF

 

-        Pismo z dnia 25 listopada 2016 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. skierowana do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lutego 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Oświadczenie Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska - pobierz oświadczenie PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Apel Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska - pobierz apel PDF

 

-        Wizyta z dnia 9 sierpnia 2017 r. Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w UMiG Dolsk

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 20 czerwca 2018 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” - pobierz informację Plik PDFPDF

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

    26 lipca 2018 r.
Opublikowano dnia 18-01-2017 r.