GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie informacyjne oraz szkolenie...
Spotkanie informacyjne oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska zaprasza potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonych naborów:

-        Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

-        Tworzenie i upowszechnianie innowacyjcnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia

w dniu 9.05.2017 r. o godz. 12.00 na spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

 

Zobacz PLAKAT >>> plik Plik PDFPDF (177 kB)

 

 

Miejsce:

Sala szkoleniowa w budynku siedziby

LGD Gościnna Wielkopolska

ul. Powstańców Wlkp. 43

63-830 Pępowo

Zgłoszenie udziału - tel. 65 5736300

tel. kom. 607 879 665
Opublikowano dnia 05-05-2017 r.