GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja wyrobów budowlanych

zawierających azbest

 

 

Na zlecenie Gminy Dolsk firma Ekolog Sp. z o. o. z Poznania przeprowadzi inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dolsk. W najbliższych miesiącach odwiedzą Państwa upoważnieni przedstawiciele firmy celem dokonania spisu wyrobów zawierających azbest. Spis jest obowiązkowy, dlatego niezbędna będzie współpraca ze strony wszystkich osób wykorzystujących wyroby zawierające azbest.
Opublikowano dnia 19-05-2017 r.