GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na X Sesję
Zaproszenie na X Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na X Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 14 maja 2007 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk

3.      Wyrażenie opinii do projektu dwóch uchwał Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Laboratorium i Pracowni Bakteriologicznej oraz Działu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego składającego się z Oddziałów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych.

4.      Podjęcie uchwały:

-        w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 11-05-2007 r.