GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia
Opublikowano dnia 29-06-2017 r.