GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ważny komunikat
Ważny komunikat

 

 

 

 

 

 

Mieszkańców gminy Dolsk, których mienie zostało uszkodzone w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, jakie wystąpiło na terenie gminy w dniu 11 bm. informujemy, że wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Opublikowano dnia 23-08-2017 r.