GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIV Sesję
Zaproszenie na XXXIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu;

b)    zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu;

c)     zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Międzychodzie w drodze przetargu;

d)    zbycia nieruchomości położonych w Księginkach w drodze bezprzetargowej;

e)    zmiany nazwy ulicy „9 Maja” w Dolsku;

f)      przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;

g)    przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

h)    zakończenia działalności Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku;

i)      przekazania petycji;

j)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 23-08-2017 r.