GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg
Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (usługi) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 103 punktów poboru energii elektrycznej, na potrzeby gminy Dolsk, zakładu budżetowego oraz jej jednostek organizacyjnych.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 29-08-2017 r.