GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXV Nadzwyczajną Sesję
Zaproszenie na XXXV Nadzwyczajną Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 18 września 2017 roku o godz. 800 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

4.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

 15 września 2017 r. (błąd w dacie)
Opublikowano dnia 14-09-2017 r.