GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

 

 

 

 

 

 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) -LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska jak również osób z grup defaworyzowanych tj. kobiet i osób w wieku 50+.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp.43.

 

Informacje na plakacie! >>> Pobierz Plik PDFPDF
Opublikowano dnia 15-09-2017 r.