GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg
Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk - II etap realizacji.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 20-09-2017 r.