GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLI Nadzwyczajną Sesję
Zaproszenie na XLI Nadzwyczajną Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 09-02-2018 r.